ДИАРБЕКЍРСКИ

ДИАРБЕКЍРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до Диарбекир, град в МалаА зия, прочут с крепост и затвор, където през османското робство са били заточавани българскивъзрожденски дейци и революционери. Диарбекирски заточеници.

2. Прен. Разг. Който е много отдалечен или невъзможен за живот. Диарбекирски пущинак.

Списък на думите по буква