ДИАСКО̀П

ДИАСКО̀П м. Спец. Прожекционен апарат, предназначен или приспособен за прожектиране на диапозитиви с преминаваща през тях светлина.

— От гр. διB 'през' + σκοπTω 'гледам'.

Списък на думите по буква