ДИАСТО̀ЛЕН

ДИАСТО̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Мед. Диастоличен. Известно е, че за този порок [митралната стеноза] е характерен диастолният шум на върха и промените на I-ия и II-ия тон. Л. Томов и др., СВВМ, 78.

Списък на думите по буква