ДИАТОМЀЕН

ДИАТОМЀЕН, ‑ѐйна, ‑ѐйно, мн. ‑ѐйни, прил. Бот. Който се отнася до диатомеи.

Диатомейна пръст. Техн. Диатомит. Диатомейна тиня. Спец. Бяла или жълтеникаво оцветена силициева тиня на дъното на морски или сладководни басейни, образувана предимно от черупки на диатомеи.

Списък на думите по буква