ДИАТОМЀИ

ДИАТОМЀИ мн., ед. (рядко) диатомѐя ж. Бот. Едноклетъчни морски и сладководни растения от групата на кремъчните водорасли, разпространени единично или на колонии. Diatomeae. Един от честите гости на любителите-микрофотографи са редките образци диатомеи .., които, увеличени около 1000 пъти, удивляват всекиго с готическата си красота. ВН, 1961, бр. 3090, 4. Голяма роля за изграждането на органогенни утайки играят .., диатомеите,.., охлювите и морските бодлокожи. Ст. Бошев и др., ГГ, 72.

— От гр. διάτομος 'разделен на половина'.

Списък на думите по буква