ДИАТОМЍТ

ДИАТОМЍТ м. Геол. Кремъчна светлосива или жълтеникава лека и мека скала, образувана обикновено от микроскопични скелети на кремъчните водорасли диатомеи в морски и езерни басейни, използвана за строителен материал и др.; кизелгур. По запаси на графит Корея заема едно от първите места в света .. Срещат се още слюди,.., диатомит и др. Г. Костов и др., К, 27.

— От лат. diatomea 'диатомейни водорасли'.

Списък на думите по буква