ДИАТО̀НИКА

ДИАТО̀НИКА ж. Муз. Система от музикални звуци, образувана от последователността на основните степени на лада.

— От гр. διατουικός 'разтегнат'.

Списък на думите по буква