ДИАТРОПЍЗЪМ

ДИАТРОПЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Бот. Движение на органите на растенията, при което те заемат положение, перпендикулярно на действащите върху тях външни сили.

— От гр. διά 'през, напряко'. + тропизъм.

Списък на думите по буква