ДИАФОРЀЗА

ДИАФОРЀЗА, мн. няма, ж. Мед. Обилно изпотяване.

— От лат. diaphoresis.

Списък на думите по буква