ДИАФРАГМА̀ЛЕН

ДИАФРАГМА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Анат. Който се отнася до диафрагма (в 1 знач.); диафрагмен. На диафрагмата се наблюдават два свода — диафрагмални куполи, от които десният е по-високо разположен. А. Гюровски, АЧ, 172. Пристенната плевра според частта, която покрива, се подразделя на диафрагмална, ребрена и медиастинална. М. Василев и др., НБ, 32.

Диафрагмален плеврит. Мед. Възпаление на плеврата, която покрива долната повърхност на белия дроб и диафрагмата. Диафрагмална херния. Мед. Проникване на коремен орган (част от стомаха, от черво и др.) в гръдната кухина през някой хиатус или през травматичния отвор на диафрагмата.

Списък на думите по буква