ДИАФРА̀ГМЕН

ДИАФРА̀ГМЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до диафрагма. При начеваща силикоза лечебната физкултура трябва да започне рано .. Целта е: .. 3. Да се развива диафрагменото дишане. Н. Манчева, ЛФ, 124. Най-широко приложение е намерила диафрагмената бензинова помпа. Ст. Михайлов и др., ГМ, 265. Коефициентът на загуба зависи от отношението на лицето на диафрагмения отвор към лицето на тръбното сечение. Ст. Д. Станчев, Х, 183.

Списък на думите по буква