ДИАХРО̀НЕН

ДИАХРО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Езикозн. Който се отнася до диахрония. Противоп. синхронен. Диахронен анализ. Диахронно изследване.

Списък на думите по буква