ДИБ

ДИБ м. Диал. Дъно. Широко поле край няма, дълбоко море диб няма. Погов.

— От тур. dip — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква