ДИВА̀Н

ДИВА̀Н1 м. 1. Ниско, тапицирано канапе, с облегалка, което се разтяга и се използва за седене или спане. Виолета попипа столовете, порцелановия свещник, прокара ръка по дървената дантелена резба на бюфета и седна на кожения диван. Д. Кисьов, Щ, 139. Лина, която бе седнала на дивана и шиеше своя гоблен, изведнъж вдигна глава и погледна мъжа си. М. Грубешлиева, ПП, 272. — Хамелеон! — процеди през зъби Кукушкин и като гаврътна още едно коняче, отиде в съседната стая и легна на широкия диван... М. Марчевски, П, 112. Той [фон Гайер] лежеше изтегнат върху дивана в някогашната стая на Мария и в полудрямката на хубавото вино съзерцаваше мечтата за немското могъщество. Д. Димов, Т, 213.

2. Диал. Миндер. Той седеше на издигнатия турски диван, с килими и възглавници. Й. Йовков, Разк. III, 151. Пъстрата нова черга, изтупаните червени възглавници, наредени край стените върху дивана, щампите по стените, кандилото с иконостасче в ъгъла светеха излъскани и почистени от

майка му. П. Стъпов, ЖСН, 76. На пода и на диваните бяха наслагани разни женски дрехи и скъпоценни вещи. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 113. Покрай прозорците се точи дълъг диван / с червени янове постлан. К. Христов, ЧБ, 402.

3. Диал.

— От перс. през тур. divan.

ДИВА̀Н

ДИВА̀Н2 м. Диал. 1. Гостна стая. Кога влезе във дивана, / той по турски седне. Л. Каравелов, Съч. I, 15.

2. Балкон, чардак. Конницата, догде влезе в двора, догде си отседне конете, цяла тълпа цигани — от бейските — навлязоха в двора и взеха конете да ги развеждат, а Рашид бей посрещна гостите на дивана, поздрави ги с добре дошли и ги въведе в новия сарай в селямлъците. Ц. Гинчев, ГК, 149.

— От перс. през тур. divanhane 'широк коридор, хол'.

ДИВА̀Н

ДИВА̀Н3 м. 1. Истор. Съвещателен орган при султана или при великия везир в Османската империя. — От бюлиците [билюците] на Балталията стамбулският диван трепери. П. Тодоров, Събр. пр II, 74. Одаята на дивана беше широка, блестящо украсена .. Сеид Мехмед паша, великият везир се отпусна уморено на миндера. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 53. // Заседаването на този съвещателен орган. Вечерта в покоите му имаше диван .. Избраните първенци чакаха дълго, преди да влезе султанът. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 558.

2. Стаята, в която заседавал този съвещателен орган и в която султанът приемал пратениците от чужбина (Н. Геров, РБЯ).

◊ Стоя диван <чапраз> някому. Разг. Държа се пред някого чинно, с уважение и показвам готовността си да съм му в услуга и да го слушам. — Как няма да те послуша, бре! Ти депутат ли си, що си! Ще го накараш да ти стои диван чапраз... Д. Ангелов, ЖС, 146. — Цяла сюрия заптиета ще вървят след тебе и диван ще ти стоят. Д. Немиров, Б, 104.

— От перс. през тур. divan.

ДИВАН

ДИВАН4 м. Литер. В източните литератури — название на сборник стихотворения от един или няколко автори, в който произведенията се подреждат в зависимост от стихотворната им форма. Типичен за стремежите на голяма част от съвременната кюрдска интелигенция е случаят с Джегер Хюен, който напуснал своята религиозна професия, за да служи на народното дело с поезията си. Тази тенденция е изразена най-добре във втората му стихосбирка (диван) — "Бунтът на свободата". Б. Темков, К, 14. Той е автор на знаменити някога стихове. Песните на Мирза Шафи — едни доста обикновени подражания на Гетева възточно-западен диван, сам той, подражание на възточни песни. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 84.

— От перс. през тур. divan.

Списък на думите по буква