ДИВАНХАНА̀

ДИВАНХАНА̀ ж. Диал. 1. Отворена отпред или отстрани част на едновремешна къща, откъдето се влиза в стаите; пруст, трем. Той [каймакаминът] го подкани и с ръка, ала не посочи миндера и Станоя застана прав сред обширната диванхана. А. Христофоров, А, 289. Широките дървени стъпала на войводницата бяха току-що изметени — .. Горе, на диванханата, нямаше никой. Д. Мантов, ХК, 138.

2. Коридор. Аз потеглих през дългата диванхана за към владишките стаи. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 29.

— От перс. през тур. divanhane 'широк коридор, хол'.

Списък на думите по буква