ДИВА̀ЧЕСТВО

ДИВА̀ЧЕСТВО, мн. няма, ср. 1. Истор. Първи етап от историята на човечеството, който предхожда варварството. Един от представителите на древния атомизъм — Тит Лукреций Кар .. счита огъня за важен фактор при преминаване на човека от дивачеството към културата. В. Цокова, ОПВ, 19. Експедицията на Горюнов успява да открие земята на Санников .. Тук се е заселило отдавна изчезналото племе онкилони и остатъци от палеолитичния човек. В своето развитие тези племена са още в периода на дивачеството и варварството. С, 1952, кн. 12, 175.

2. Събир. Множество диваци, които се проявяват, действат като цяло.

Списък на думите по буква