ДИВЀЕНЕ

ДИВЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от дивея.

Списък на думите по буква