ДИВЕРГЀНТЕН

ДИВЕРГЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Който се раздалечава, отдалечава от нещо; отклоняващ се. Ако един сноп от лъчи увеличава широчината си по посока на своето разпространение, той е дивергентен. △ Конвергентни и дивергентни конусовидни наставки.

Списък на думите по буква