ДИВЕРГЀНТИ

ДИВЕРГЀНТИ мн., ед. (рядко) дивергѐнт, м. Езикозн. Различни звукове в един език, означавани с една и съща буква.

— От лат. divergentes.

Списък на думите по буква