ДИВЕРСИО̀НЕН

ДИВЕРСИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Който се отнася до диверсия. Лиляна трябваше да избира измежду тия двама мъже — кому от тях да възложи изпълнението на първата диверсионна задача. А. Гуляшки, Л, 515. Българските дивизии застанаха по бреговете на мразовитата река, .., решени твърдо да не позволяват на немците да смутят с диверсионни акции спокойното и сигурно провеждане на действията срещу унгарската столица. П. Вежинов, ЗЧР, 54. Ма Виен искал да прикрие посоката на главния си удар и изпратил с диверсионна цел част от войските си на десния фланг. Ал. Гетман, ВС, 48. Създадоха се диверсионни групи за саботажи и терористични действия. △ Диверсионна маневра.

Списък на думите по буква