ДИВЕРСИФИКА̀ЦИЯ

ДИВЕРСИФИКА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Финанс. Инвестиране на капитали в различни отрасли или влагане на пари в ценни книжа на различни предприятия, компании и под. с цел намаляване на риска от загуби. Ще се стараем да постигнем добра диверсификация на инвестициите, затова ще ги

насочим както към жилищни, така и към бизнес имоти и магазини. Кеш, 2004, бр. 44 [еа]. Тенденцията към диверсификация на активите и насочването на интереса на вложителите към продукти като взаимните фондове и застраховането се очаква да набере скорост през следващите години. Кеш, 2004, бр. 39 [еа].

2. Иконом. Стратегия в развитието на дадена производствена дейност, отрасъл, насочена към развиване на различни видове производства, разширяване на асортимента на произвежданите изделия или използване на повече различни източници на суровини. Две са основните ни производства — пастата за зъби и боята за коса.. А сега можем да добавим вече и новото производство на тоалетни сапуни. Пуснахме ги съвсем наскоро и това е елемент от диверсификацията на бизнеса. Кеш, 2002, бр. 46 [еа]. Инвестициите в ТЕЦ "Марица-изток" 1 и 3 ще превърнат двете централи в свръхмодерни производители на електричество.. Подписаният договор поставя началото на нова ресурсна диверсификация на българската енергетика. Дем., 2001, бр. 125 [еа]. // Разш. Книж. Разностранно, многопосочно развиване на нещо, със стремеж за създаване на различни негови форми. Тези твърде разнообразни по своя характер изисквания [на студентите] налагат диверсификация на структурите в европейските образователни системи. Аз-буки, 2000, бр. 51-52, 16.

Списък на думите по буква