ДИВЕРСИФИЦЍРАМ

ДИВЕРСИФИЦЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Финанс. Иконом. Извършвам или прилагам диверсификация (в 1 и 2 знач.). Досега дейността на Обединена българска банка е била съсредоточена върху корпоративните клиенти, но постепененно започва да диверсифицира бизнеса си към банкиране на дребно и по-специално — кредитиране на граждани. Кеш, 2002, бр. 44 [еа]. Целта на проекта беше да диверсифицира доставките на газ и да намали енергийната зависимост на Европа от Русия. С, 2006, бр. 4837 [еа]. диверсифицирам се страд. Предимствата на новия тип фондове са, че средствата се управляват от професионални мениджъри, а инвестицията се диверсифицира в различни финансови активи. Кеш, 2005, бр. 33 [еа].

— От лат. diversus ’различен’.

Списък на думите по буква