ДИВЕРТИМЀНТО

ДИВЕРТИМЀНТО, мн. няма, ср. Муз. Дивертисмент (в 1 и 2 знач.). Търсейки изразни средства, Пенчо Стоянов е попадал под различни влияния. Докато във втория му струнен квартет се чувствува влиянието на късните френски романтици, в дивертименто за струнен оркестър, .., влиянието на Прокофиев покрива цялата творба. ВН, 1961, бр. 2601, 4.

— Ит. divertimento.

Списък на думите по буква