ДИВЕРТИСМЀНТ

ДИВЕРТИСМЀНТ м. 1. Муз. Разпространено през 18 в. вид музикално произведение с лек танцов характер, обединяващо в едно цяло обикн. 5-6 пиеси и предназначено за трио или квартет от струнни, духови инструменти или за смесен инструментален състав; дивертименто.

2. Муз. Потпури или пиеса по зададена тема; дивертименто. "Унгарски дивертисмент" на Фр. Шуберт. Дивертисмент за струнен оркестър.

3. Театр. Танцова или песенна част със забавен характер, вмъкната в театрален, балетен или оперен спектакъл, без да е свързана непосредствено със сюжета.

— От фр. divertissement.

Списък на думите по буква