ДИВЕЧОВЪ̀Д

ДИВЕЧОВЪ̀Д м. Лице, което се занимава с развъждане на дивеч при специално създадени условия или подпомага свободното му развитие. Всеки знае, че и дивечът може да нанася щети на народното стопанство. За да се избегне това, стана наложително сътрудничеството между лесовъдите, дивечовъдите и агрономите. НР, 1967, кн. 12, 3. Нарамих си мечката и тръгнахме да се връщаме. Тогава дойде при мене старшият дивечовъд. Н. Хайтов, ДР, 207.

Списък на думите по буква