ДИВЕЧОВЪ̀ДСТВО

ДИВЕЧОВЪ̀ДСТВО, мн. няма, ср. Стопанска дейност за развъждане на диви животни и птици при естествени или специално създадени условия. Изучаването на инстинктите има голямо практическо значение за животновъдството, дивечовъдството, лова, за борба с вредителите и др. ОБиол. Х кл, 56. Рибарството, пчеларството, дивечовъдството и множество други отрасли от народното стопанство, за да могат правилно да се развиват, трябва да се базират върху познания из областта на зоологическата наука. Пр, 1952, кн. 5, 103.

Списък на думите по буква