ДЍВЯ̀ЧКА

ДЍВЯ̀ЧКА ж. Диал. 1. Дивачка2. Най-напред оградили с трънки купеното .. Сетне изсекли храстите, очистили камънаците и облагородили дивячките. Кр. Григоров, ОНУ, 109. В горите растат орехови дървя, лески, рася, буки, липи, яворе, дивячки, ситници и други големи и средни дървета. Е. Каранов, ПСп, 1876, кн. 11-12, 126. Брали сливи Брусарците, събирали дивячки по гората и пълнели големите каци и бъчви. Зашуртяла кехлибарена ракия от лулите... Кр. Григоров, ОНУ, 110. Отново започваше познатият му живот на бедните овчарчета .. Ще се къпе цяло лято в мътните вирове на реката. Ще бере лешници и дивячки ябълки по доловете. Г. Русафов, ИТБД, 231.

2. Дива круша (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква