ДЍГЕРИ

ДЍГЕРИ, мн., ед. (рядко) дѝгер, м. 1Истор. Представители на най-лявото крило на революционната демокрация в Английската буржоазна революция от 17 в., защитаващи интересите на селската и градската беднота, особено на безимотните селяни, разорени вследствие аграрния преврат.

2. Рядко. Книж. Златотърсачи. Ще ги [заточениците] стоварим на африканския бряг. Нашите дигери открили там диаманти. Гр. Угаров, ПСЗ, 42. — През вашата плантация не са ли минавали някакви португалски дигери? Гр. Угаров, ПСЗ, 94.

— От англ. diggers.

Списък на думите по буква