ДИГИТА̀Л

ДИГИТА̀Л1, мн. няма, м. Разг. Дигиталис.

ДИГИТА̀Л

ДИГИТА̀Л2 м. Разг. Дигиталин.

Списък на думите по буква