ДИГИТАЛИЗА̀ЦИЯ

ДИГИТАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Нов. Спец. Създаване или преработка на нещо чрез превръщане на даден вид сигнали (видеосигнали, телевизионни сигнали, звукови сигнали, телефонни импулси и др.) в цифрови, дигитални величини, подлежащи на разчитане и обработка от електронни уреди, устройства; цифровизация, дигитализиране. Все още търсим покрив в момент, когато по света вече става дума за дигитализация на филмите. Култ., 1998, бр. 1 [еа]. С масовата дигитализация и навлизането на компютрите в домовете вече не е необходимо да вадиш пари за физическия продукт. Кап., 2006, бр. 19 [еа]. Дигитализация на телефонната мрежа.

Списък на думите по буква