ДИГИТА̀ЛОВ

ДИГИТА̀ЛОВ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Разг. Който се отнася до дигитал1. Дигиталови листа.

ДИГИТА̀ЛОВ

ДИГИТА̀ЛОВ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Разг. Който се отнася до дигитал2. Дигиталово отравяне.

◊ Дигиталова група. Апт. Група сърдечноусилващи лекарства.

Списък на думите по буква