ДИЕТЍК

ДИЕТЍК, мн. ‑ци, м. 1. Болен, който спазва определена диета1. Сорт бинте, неповторима храна за диетика. Как мога да се разделя с тази леха! .. И какви картофи вадя! Ст, 1968, бр. 1180, 2. Слушах / и мълчах като в засада — / и си спомних ясно в тоя миг / как са в мен възбуждали досада / всички диетици с бледен лик. Л. Стефанова, СКО, 21.

2. Рядко. Диетолог. Нашите лекари и диетици трябва да изяснят голямото значение на пектиновата материя и лековитото въздействие на плодовете по съдържание на захар, калории и пектин за човешкия организъм. РД, 1950, бр. 159, 3.

Списък на думите по буква