ДИЕТОЛО̀ГИЯ

ДИЕТОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Мед. Диететика. Още от дълбока древност храненето е било включено в лечебните мерки при леглото на болния .. Постепенно опитът и научните постижения в тази материя били систематизирани и се стигнало в наши дни до оформяването на специална дисциплина диетология. Л. Томов и др., СВВМ, 119.

Списък на думите по буква