ДИЗА̀ЙН

ДИЗА̀ЙН, мн. няма, м. 1. Творческа дейност, която има за цел да определя външните естетически особености на предметите, произвеждани от промишлеността, за да се постигне пълно единство между изделие и потребител и между изделие и заобикалящата го среда. Изхождайки от обективното изследване на потреблението и пазара, дизайнът съдейства за създаване на такива промишлени изделия, които да притежават най-високи потребителски качества. // Стесн. Проектиране на естетическите свойства на промишлените изделия. // Тази дейност като учебна дисциплина или специалност във висше учебно заведение.

2. Външен вид на изработени предмети, изделия. Тези мебели са с много приятен дизайн. △ Производителите обръщат много голямо внимание на дизайна на стоките.

Ѓ Графичен дизайн, съкр. дизайн. Нов. Информ. Графично оформление на Интернет страница, сайт, при което се използват икони, скриптове и др. графични елементи. Изискванията за Интернет програмистите са професионални умения по графичен дизайн. 24 часа, 2000, бр. 179, VII. Не очаквай да откриеш на тази страница зашеметяващи постижения на графичния дизайн. Ег, 2000, бр. 45, 54. Ще трябва да се бръкнете и за дизайн на Интернет страницата, ако не я направите сам. 24 часа, 2000, бр. 337, 34.

— От англ. design 'проектирам, замислям' и 'проект, план, рисунка'.

Списък на думите по буква