ДИЗА̀ЙНЕР

ДИЗА̀ЙНЕР м. Художник, специалист по дизайн. Пентагонът е разработил секретни средства за откриване на примамки, които Постъл и чуждите оръжейни дизайнери не познават. С, 2001, бр. 3034, 2. Дизайнерите проектират във всички сфери на промишленото производство.

— От англ. designer 'проектант, конструктор'.

Списък на думите по буква