ДИЗЕЛМОТО̀Р

ДИЗЕЛМОТО̀Р м. Рядко. Дизел (в 1 знач.). Преустроили гемията криво-ляво .., поставили малък дизелмотор по време на Балканската война .. и гемията станала учебна яхта "Асен". Д. Добревски, БКН, 258. Дизелмоторът и другите двигатели с вътрешно горене способствували за изнамирането на автомобила и самолета. Ист. Х кл, 158.

Списък на думите по буква