ДЍЗЕЛОВ

ДЍЗЕЛОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. 1. Който е предназначен за дизел (в 1 знач.). Заводът вече е преработил стотици хиляди тона претрол и е предал на народното стопанство десетки хиляди тона дизелово гориво, битум и мазут. ВН, 1963, бр. 3672, 1. Скъпата дизелова нафта .. може вече да се замени с обикновено земно масло, което е много по-евтино. ВН, 1963, бр. 2057, 2.

2. Който се движи, работи с дизел (в 1 знач.). По старата линия минаваха често било парни, било дизелови машини. Й. Радичков, СР, 37. — Пак аз съм карал дизелова машина от десет тона в най-големите студове. А. Гуляшки, МТС, 215. Признато бе за целесъобразно в отдалечените от тях [селскостопанските предприятия] райони да се строят дизелови и хидравлични електроцентрали с увеличена мощност. РД, 1961, бр. 55, 3. Дизелови локомотиви.

◊ Дизелов двигател (мотор). Маш. Дизел (в 1 знач.). При дизеловите двигатели, наречени така по името на немския инженер Дизел, се всмуква чист въздух, който се свива много силно и в края на свиването се впръсква горивото. Физ. Х кл, 1951, 98. Всички строителни работи се извършват с оглед на съвместната работа на завода със съседните предприятия за ремонт на трактори и на дизелови мотори. ОФ, 1958, бр. 3445, 1.

Списък на думите по буква