ДИЗЕНТЀРИЕН

ДИЗЕНТЀРИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни, прил. 1. Който причинява дизентерия. Дизентериен бактерий. Дизентериен бацил. Дизентерийна амеба. Дизентерийни микроби.

2. Който се отнася до дизентерия. Дизентерийна епидемия. Дизентерийно заболяване.

Списък на думите по буква