ДИКА̀Н

ДИКА̀Н м. Диал. Диканя.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква