ДЍКИС

ДЍКИС м. Диал. 1. Просия, просене.

2. Домашен заем.

3. Дар, обикн. за нова къща.

4. Покъщнина.

— От тур. dikiz 'гледане, поглеждане'. — От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник..., 1971.

Списък на думите по буква