ДИКТА̀ТОРСКИ

ДИКТА̀ТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до диктатор. Диктаторските режими са постоянна опасност за войни. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 158. Диктаторска власт. Диктаторски права.

2. Който е присъщ на диктатор. След неуспеха на сина си в търговията той [Редингота] прояви диктаторския характер на древните римски консули. Д. Димов, Т, 219. Той забележи със свойствения нему диктаторски тон на тримата нови водачи, че само на мечки са вика с такъв висок глас. З. Стоянов, ЗБВ I, 402.

ДИКТА̀ТОРСКИ

ДИКТА̀ТОРСКИ. Нареч. от прил. диктаторски; като диктатор. — Сички сме готови да го [пълномощието] подпишем, отговориха представителите .. Лицето на Бенковски светна от радост. Той изгледа диктаторски на послушните представители, хвърли тържествующ поглед към опозицията. З. Стоянов, ЗБВ I, 421-422. — Защо сте дошле .. — Ех, да ви са порадваме .. — Как да ни са порадвате? Нима ние сме писани яйца! .. — питаше той диктаторски невинните хорица. З. Стоянов, ЗБВ I, 392.

Списък на думите по буква