ДИКТА̀ТОРСТВАМ

ДИКТА̀ТОРСТВАМ и ДИКТА̀ТОРСТВУВАМ, ‑аш, несв. и св., непрех. Книж. Управлявам, ръководя нещо, като се ползвам с неограничена власт или като налагам деспотично волята си. По едно време, той [Бенковски] са отказа да дава писмата, пристигнали от другите окръзи, на панагюрските комисари .. Всъщност обаче той не искаше да знаят комисарите, какво са вършаше в другите окръзи, а най-главното, ревнеше му са да диктаторствува. З. Стоянов, ЗБВ I, 385-386.

Списък на думите по буква