ДИЛАТА̀ЦИЯ

ДИЛАТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Увеличаване на обема на телата при нагряване.

— Лат. dilatatio.

Списък на думите по буква