ДИЛАТОМЀТЪР

ДИЛАТОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Физ. Уред за определяне коефициента на топлинното разширяване на течности и твърди тела.

— От лат. dilato 'разширявам' + метър.

Списък на думите по буква