ДИЛЕТА̀НТКА

ДИЛЕТА̀НТКА ж. Жена дилетант; любителка, лаичка. Надарена, от друга страна, с един природно силен, но груб, съвсем нешколуван глас и владееща пианото като обикновена дилетантка — тя и сега още не се даваше на никоя наша оперна певица. Д. Калфов, Избр. разк., 345. Той е ценял у тяхната авторка не дилетантката в изкуството ("ще пиша... ще рисувам... ще свиря"), а майсторката на живота и интересната събеседница. М. Кремен, РЯ, 307.

Списък на думите по буква