ДИЛЕТА̀НТСТВО

ДИЛЕТА̀НТСТВО, мн. няма, ср. Занимание с наука или изкуство без необходимата за това специална подготовка и при повърхностно познаване на предмета; дилетантщина, дилетантизъм, любителство. Вилхелм догонва миражите на любовта, на естетическите развлечения и на дилетантството в живота и спира успокоен и изпълнен с вяра едва при една социална и стопанска дейност, която трябва да облагороди и него, и обществото. М. Арнаудов, Г, 83.

Списък на думите по буква