ДИЛЛЍДИЛЛЍ

ДИЛЛЍ-ДИЛЛЍ и дил-ли междум. Диал. За наподобяване на звук, издаван от гайда. Дил-ли дил-ли гайда, де ли ща го найда? — Под кривата круша, там ща го промуша. П. Р. Славейков, БП I, 139.

Списък на думите по буква