ДИЛУ̀ВИЙ

ДИЛУ̀ВИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. няма, м. Геол. Плейстоцен; дилувиум. Наслагите на кватернера се подразделят на дилувий — стар кватернер, и алувий — съвременни наслаги.

Гр. Николаев и др., ОГ, 178. През дилувия станали резки изменения на климатичните условия (на някои места заледяване). Геол. IХ кл, 170.

— От лат. diluvium 'потоп, наводнение'.

Списък на думите по буква