ДЍЛЪРСТВО

ДЍЛЪРСТВО, мн. няма, ср. Нов. 1. Финанс. Търг. Професия на дилър (в 1 и 2 знач.). Дилърството е динамична и интересна професия, изискваща добри финансови познания и бързи реакции.

2. Занимание, дейност на дилър (в 3 знач.). Наркоманите са кокошкари. Сериозното престъпление е дилърството. 24 часа, 2000, бр. 22, 11.

Списък на думите по буква