ДИЛЯ̀НКОВИ

ДИЛЯ̀НКОВИ мн. Бот. Семейство едногодишни и многогодишни двусемеделни тревисти растения с дребни цветове, корените на които са богати на етерични масла, съдържащи валерианова киселина. Valerianaceae.

Списък на думите по буква